Zásady ochrany soukromí a zpracování osobních údajů GDPR

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými společností GM NET s.r.o. . Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které odkazujeme.

 

Všeobecná pravidla

Společnost GM NET s.r.o. plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas. Nesledujeme návštěvnost těchto webových stránek a ani z jakých webových stránek uživatelé na tyto stránky přistupují. Na webových stránkách nepoužíváme Cookies za účelem získání informací o uživatelích.

Společnost GM NET s.r.o. neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek společností GM NET s.r.o., není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a společnost GM NET s.r.o. ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.

Společnost GM NET s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace „Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů“.

Poskytování informací o zpracování osobních údajů, jsou organizací zveřejňovány na základě písemného podání žádosti doručené doporučenou poštou s úředně ověřeným podpisem žadatele nebo žádosti prostřednictvím Datové schránky správce ( ID datové schránky: q57eads ). Při podání prostřednictvím Datové schránky ověřuje správce, že Datová schránka odesilatele náleží osobě, která je oprávněna konkrétní žádost podat.

 

Změny

V případě jakýchkoli změn zásad ochrany soukromí a zpracování osobních údajů budou změny uvedeny na této stránce.